Försvarsanställda förlorar jobbet

Försvaret har sagt upp 95 anställda i landet och 26 av dem finns i Norrbotten. Samtliga är civilanställda och finns inom bland annat FMLOG i Boden, Arvidsjaur och Luleå. Jan Otterström på Försvarets personalstab säger att orsaken är rationalisering.

- Vår stora logistikorganisation FMLOG arbetar kontinuerligt med att effektivisera och rationalisera verksamheten och det är grunden till att det har uppstått arbetsbrist, säger han.

Det var i måndags, som de berörda sas upp och uppsägningstiden varierar, men de flesta har varit anställda så länge att de har ett års uppsägningstid.

I Norrbotten berörs alltså 26 personer och det handlar om 10 anställda hos FMLOG i Boden, 6 i Luleå och 7 i Arvidsjaur. Dessutom berörs en anställd vid A9 i Boden och två anställda vid F 21 i Luleå.

Syftet med nerskärningarna är att spara pengar och omfördela resurser till annan verksamhet.

De uppsagda får nu hjälp av statliga Trygghetsrådet att hitta andra jobb och de har även en företrädesrätt, om det skulle öppnas vakanta befattningar i försvaret, säger Jan Otterström, som tidigare var chef för F 21 i Luleå.

Niklas Jälén, SR Norrbotten