Skogsägare vill avverka nära världsarv

Ett skogsområde i Kvikkjokk, nära det omstridda naturreservatet Kamajokk och alldeles intill världsarvet Laponia, har blivit aktuellt för avverkning. Naturskyddsföreningen vill nu att länsstyrelsen ska bilda ett tillfälligt naturreservat för att hindra avverkningen.

Länsstyrelsen hade egentligen velat skydda skogsområdet redan från början, men Britta Wännström på länsstyrelsens miljöavdelning säger att diskussioner med markägarna gjorde att det inte blev så.

– Det fanns ett ganska stort motstånd från markägarna. Med utgångspunkt från de diskussionerna så bedömde vi att risken för avverkning var ganska liten, och för att tillmötesgå markägarens intresse tog vi bort det ur reservatet helt enkelt, säger hon.

Det handlar om två avverkningar på privatägd mark i Änokdeltat om sammanlagt 55 hektar. De ligger mellan naturreservaten Kamajokk och Kvikkjokk-Kabla.

Att ordna med väg dit genom skogen runtomkring är inte särskilt lyckat ur naturvårdssynpunkt enligt Naturskyddsföreningen. Och inte heller att hugga bort bitar i ett sammanhängande område med fjällnära, urskogsartad skog.

För den här typen av mark måste Skogsstyrelsen ge tillstånd till avverkning.

Enligt Britta Wännström kommer länsstyrelsen att avvakta med att göra något tills ett beslut från skogsstyrelsen kommer.

Och Nils-Åke Kuoljok på Skogsstyrelsen i Jokkmokk säger att området först behöver inventeras.

– Kanske i januari månad att vi har möjlighet att ta en första tripp ut och se hur det ser ut.

Sara Sällström, SR Norrbotten