Luleå

100 jobb räddade

Nu är det klart. Det blir ingen centraliserad utbildning av basbataljonerna. Både Ronneby och Luleå får behålla utbildningen. Det betyder att runt 100 jobb räddas vid F21 i Luleå.

Försvarsmaktens egen utredning visar att en samlokalisering till Linköping skulle kräva så stora investeringar att verksamhetsnyttan inte motsvarar den ekonomiska vinsten.

Alternativet med spridd lokalisering innebär att basbataljonerna blir kvar i Ronneby, Linköping och Luleå.

Syftet med att centralisera utbildningen av basbataljonerna var att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera Försvarsmaktens grundorganisation.

En beredning har pågått under våren och hösten 2009 med flera besök på förbanden.