Mycket kortare köer till vården

Väntetiderna för patienter till besök och operation har minskat kraftigt i Norrbotten. Andelen patienter som väntar mer än 90 dagar på behandling är nu nere på drygt två procent. Redan ett par veckor efter remissen kan man få komma till operation.

– Så här låga siffror har vi inte kunnat redovisa tidigare, resultatet är glädjande, konstaterar Gunnar Persson, chef för hälso- och sjukvårdsenheten i Norrbottens läns landsting.

Han redovisar att knappt fem procent av alla patienter väntar mer än nittio dagar på ett besök. Och drygt två procent väntar mer än nittio dagar på en behandling. Ortopeden har kapat sina sina köer rejält. Där säger länschefen Anders Sundelin:

– Tidigare hade vi ett par års köer till operation, men nu kan en patient få komma två till tio veckor efter remissen är skriven.

Några andra kliniker har också minskat köerna betydligt. Det gäller lung- och hud- och urologen. Flera av verksamhetscheferna säger att kortare köer har uppnåtts mycket för att vården har en ny organisation där man lättare kan fördela besök och behandling mellan sjukhusen, en större och effektivare rörlighet alltså. Man har också gått igenom väntelistor dagligen och därmed tagit bort tomma besöks- och behandlingstider med mera. Stafettläkare har hjälpt till i förbätringsarbetet.

Som kvitto på att Norrbottens landsting uppnått ett betydligt förbättrat resultat, så kommer 30 miljoner att betalas till landstinget ur regeringens stimulansmedel, den så kallade "kömiljarden".

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se