Fortsatta besparingar inom försvaret

Besparingarna fortsätter inom försvaret och det innebär färre anställda. Det berör bland annat F 21 i Luleå, där i alla fall basbataljonen med hundratalet anställda blir kvar.

Per Nilsson är chef för F 21:

- Jag ser inga hot mot flygflottiljen som så, men däremot är flottiljen en del av en omstrukturering, som genomförs på bred front inom försvarsmakten. Det som är drivande av det är vi ska ha en försvarsmakt, som våra folkvalda har beslutat om. Den ska vara mer användbar, insatt och flexibel. Detta genererar ett sparbeting internt inom försvarsmakten, men det är ingenting, som pekar specifikt mot flygbasbataljonen eller flygvapnet, utan detta är något på bred front inom försvarsmakten. Men det kan mycket väl innebära nedskärningar och personalminskningar vid F 21, säger han.

Torbjörn Eriksson är ställföreträdande chef för basbataljonen, som sysslar med underhåll av flygplanen:

- Vi behöver inte alls vara oroliga för att vi inte blir kvar, så känns det just nu. Men sedan är det jättemycket arbete kvar att göra, när det gäller den nya flygvapenorganisationen, med nya krympta kostymer. Men de flesta har kvar arbetet, säger han.

Leif Edström är ordförande för Officers-förbundet på F21:

- Vi är glada idag måste jag säga. Detta är det besked, som vi har arbetat för och hoppats till slut ska bli.

Jag tror att det är bra ur flygvapnets effekt att vi har två basbataljoner, den ena i syd och den andra i norr, vilket gör att vi kan verka mycket bättre, säger han.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se