Bättre vattenkoll

Vattendelegationen på Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat om målen för vattenkvaliteten i grundvattnet, och i mer än 7000 sjöar och vattendrag i Bottenvikens vattendistrikt.

Dessutom bestämdes vad myndigheter och kommuner ska göra om och när vattnet inte bedöms klara minimikraven för god vattenkvalitet.

Vattendelagationen tar därmed ett helhetsgrepp på alla vatten i Bottenvikens vattendistrikt, som förutom Norrbottens län omfattar även större delen av vattnet i Västerbottens län.