ABB i Piteå minskar personalstyrkan

På grund av marknadsläget och en vikande orderingång har ABB idag varslat 24 medarbetare om uppsägning. Det är 19 verkstadsanställda och 5 tjänstemän på ABB:s enhet Composites i Piteå som nu får gå. Förhandlingar med facken har inletts och medarbetarna är informerade.

Enligt företaget är det en nedgång som dels beror på konjunkturen och dels på den hårda konkurrens som råder på marknaden för isolationskomponenter, som gör att bemanningen måste minskas.

Composites i Piteå är ABB:s största tillverkare av isolationskomponenter tillverkade av polymera kompositmaterial. Exempel på sådana produkter är isolationskomponenter till transformatorer och andra högspänningsapparater. Inom Composites arbetar 160 personer, 120 verkstadsanställda och 40 tjänstemän.

Ulf Larsson, SR Norrbotten