Norrbotten i botten

Under andra halvåret 2009 ökade antalet personer verksamma i företag med närmare en procent i landet. I Norrbotten ligger fortfarande företagandet i botten bland alla län.

Mest företagsamma länet är Gotland där 15 procent av den arbetsföra befolkningen ansvarar för företag. Lägst är andelen i Västmanland och Norrbotten med drygt 9 procent.

Vid årsskiftet 2009/10 fanns det 17 110 aktivt företagsamma personer i Norrbottens län, vilket är 9,2 procent av den arbetsföra befolkningen (16-74 år). Det är en oförändrad andel jämfört med förra mätningen. I riket som helhet finns det 798 000 personer som definieras som företagsamma.

Sammantaget ansvarar därmed 11,6 procent av svenskarna i arbetsför ålder för ett företag.

Av de företagsamma individerna i Norrbottens län utgörs 26,0 procent av kvinnor, vilket är en marginell förbättring jämfört med för ett halvår sedan men fortfarande klart lägre än riksgenomsnittet på 29 procent.