Isen sträcker sig till Ålands hav

Inte på 14 år har isen varit så utbredd i de svenska haven som den är nu. Det här har påverkat båttrafiken längs de flesta av landets olika kustremsor. Men längs Norrlandskusten ses isvintern än så länge som rätt normal

- Den stora skillnaden i vinter är att allt började en månad tidigare. Nu är det i princip istäckt ända ner till Ålands hav, säger Kent Björnvik befälhavare på isbrytaren Ymer.

Kent Björnvik går trapporna för att visa båtens brygga 25 meter ovanför iskanten.

- Där har vi radarskärm, men den är släckt just nu. Här har vi elektroniskt sjökort, visar Kent Björnvik.

Ymer som är en av Sjöfartsverkets sex renodlade isbrytare, har just kommit in i hamnen i Luleå för ett personalbyte efter två veckor i Bottenviken.

Drar du en linje mellan Stockholm och Tallinn på kartan, så är allt vatten nu istäckt norr om den linjen, så när som på en liten fläck i den sydöstra delen av Bottenhavet.

- Där är temperaturen under en plusgrad. Så bara det stillar sig i vind så kommer det att bli is där också, säger Kent Björnvik.

SMHI mäter varje år isens totala utbredning i Östersjön, Kattegatt och den ostligaste delen av Skagerrak. Utbredningsmässigt så har årets vinter nu gått från "normal" till "sträng".

Det innebär att ungefär hälften av den maximala yta vatten som skulle kunna frysa, nu är istäckt.

Det är snart i nivå med vintern 1996, och det har framförallt ställt till det för såväl fiskare som färjetrafik längs både västkusten och kustremsan mellan Stockholm och Kalmar sund. Medan trafiken norr om Stockholm klarat sig som under en normal vinter.

För isbrytarna innebär det assistans av godstrafik till exempelvis Finland.

- Som i natt körde vi bort en båt till Brahestad det är Rautaruukki som ligger där borta. Och sedan har hon två timmar på sig att byta pråm, så hade vi med henne tillbaka hit till Luleå.

Att isen breder ut sig behöver inte betyda att den är tjock. Här i Luleå till exempel så har den rikliga mängden snö isolerat och gjort isen så tunn på sina ställen att de traditionella isvägarna till öar i skärgården inte kunnat öppna ännu.

- Den är kanske inte mer än en 10-15 centimeter. Och snön isolerar ju så isen kommer inte åt att växa, säger Kent Björnvik, befälhavare på isbrytaren Ymer.

Nils Eklund, SR Ekot Luleå
 nils.eklund@sr.se