Störs sjöfarten av tåg

Nu ska banverket undersöka hur sjöfarten i Luleå påverkas av Norrbotniabanan.

En studie kopplad till järnvägsutredningen för Norrbotniabanans infart till Luleå ska titta närmare på framför allt hur en östlig infart påverkar sjöfarten.

Banverkets utredningsledare Malin Fahller säger att man tagit till sig dom synpunkter som kommit in och funnit att det finns skäl att studera konsekvenserna mer. 

Under hösten ställdes järnvägsutredningen ut för Norrbotniabanans delsträcka Södra Gäddvik - Luleå. Alternativet med infart via Hamnholmen är det alternativ som Banverket förespråkar.