Skolinspektionen kritiserar friluftsdag

Läraren som gick vilse med två elever från skolan i Karesouando under en friluftsdag i Norge, borde ha slagit larm.

Det var en av eleverna som kontaktade sin pappa- som i sin tur larmade. Skolinspektionen har utrett händelsen och friar skolan från tillsynsansvar, eftersom läraren var tillsammans med eleverna hela tiden. Men Skolinspektionen tycker att skolan skulle ha övervägt det vettiga i att ha en friluftsdag med en lång vandring i svår terräng, något som inte alla elever kan tänkas klara av.