Extraöppet för blodgivare

Det är stor brist på blod i Norrbotten på blodcentraler och sjukhus.

Kommer det in två mycket blodkrävande patienter samtidigt till sjukhus i länet så blir det problem. Blodcentraler håller extraöppet för att att få blodgivare att komma. Det behövs minst tusen nya blodgivare för att täcka behoven i Norrbotten.

Förra året gav 3 500 olika personer blod i Norrbotten. Det behövs minst 1 000 fler blodgivare. Carina Nicholson, som är biomedicinsk analytiker på Stadsvikens vårdcentrals blodcentral, tappar blod på givarna.

- Vi har inte haft så här få blodgivare på flera år! säger hon. Det började efter jul och nu håller vi extraöppet här och i Boden bland annat för att få fler som ger. Senare ska vi ordna med mer utökat öppethållande mer permanent.

Hon tror att ändrade levnadsvanor kan vara orsaken till att det ges mindre blod. Många reser till utlandet och senare krävs det karantän mot blodgivning för att de inte ska ha sjukdomar med sig från vissa länder. Har man piercat eller tatuerat sig kan det vara knepigt att få ge blod också.

- Vi tar prover för att se om givaren har hepatit, syfilis, HIV eller HTLV . Man ska vara frisk och får inte ta vissa mediciner. Dessutom ska man vara mellan 18-60 år och får inte väga under 50 kilo. Vissa prover tas vid varje blodtappning.

Överläkare Staffan Wikström:

- Det är till de stora operationerna som vi behöver mest blod, säger överläkare Staffan Wikström, ansvarig för blodtappning i Norrbottens läns landsting. Nu kan vi inte tala om att vi har en blodbank, snarare är det ett blodbankfack, så lite blod har vi.

- Vi jobbar hela tiden på att få in åtta olika blodgrupper som behövs, säger Staffan Wikström.

Han berättar att blodgivarcentraler finns på flera håll i länet, på sjukhus och vårdcentraler.

Han uppmanar norrbottningarna att ge blod:

- Det är en solidaritetshandling att ge blod. Vill man ha det till sig själv och andra så bör man ge om man är frisk.

Inger Marklund SR Norrbotten