Kommunernas filmstöd vacklar

Flera av länets kommuner har varit tveksamma till att fortsätta som delägare i Filmpool Nord. Stig Eriksson, Gällivare (V) och Olle Lindströlm, Boden (M) samtalar med Filmpoolens styrelseordförande Jan Palo och förklarar varför Gällivare hoppar av och Boden vill utvidga sitt engegemang.