Ris och ros mot övning

Den internationella militärövningen Cold Response som dragit i gång i norra Norge får hård kritik av Vänsterpartiet. Socialdemokraterna är däremot positiva till den här typen av övningar. I övningen deltar 9000 soldater från 14 nationer, 1000 personer kommer från Sverige.

Övningen inleddes den 17 februari och kommer att pågå till och med 4 mars och meningarna är delade kring nyttan med övningen. Vänsterpartiet kritiserar övningen som man menar är en provokation mot Ryssland som inte bjudits in.

- Det här övningen genomförs som en del av Partnerskap för Fred, just för att minimera spänningarna mellan olika länders försvarsmakter. Inom 24 timmar kan Ryssland vara här med en delegation och följa hela övningen för det är så reglerna och fomerna är kring dessa övningar. Sverige deltar i samarbetet och man måste också koppla det till att Sverige gör internationella insatser och vill vi göra skillnad runt om i världen så måste vi också delta i internationella övningar, säger riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S) från Luleå.

Men Vänsterpartiet hävdar att det här är en Natoövning eftersom Ryssland står utanför.

- Jag menar att fred bygger man med fredliga metoder så jag har ju i grunden en väldigt negativ uppfattning och det minsta, minimala i det här sammanhanget är att Ryssland skulle varit med för då skulle det inte varit en provokation mot Ryssland som det rätteligen uppfattats, säger riksdagsledamoten Siv Holma (V) från Kiruna.

- Det här är en övning inom Partnerskap för Fred, den ägs av Norge, det är Norge som har bjudit in och vi har som land tackat ja för att vi ser att det finns fördelar med att delta, svarar Fredrik Lundh Sammeli.

Vänsterpartiets Siv Holma kan däremot inte se fördelarna med övningen.

- Vi ingår i Natos strategi där Sverige har blivit ett prov- och övningsområde. Jag tycker det är hemskt att vi dras in i det här och blir brickor i ett stormaktsspel, säger Siv Holma.