Positiva byggsiffror i Norrbotten

Norrbotten är ett av tre län som har en positiv trend när det gäller bostadsbyggande.

I riket som helhet började under 2009 15 250 lägenheter byggas, ett ras med 30 procent jämfört med året före.
Ökat byggande noterades bara i Norrbottens, Värmlands och Jämtlands län

Nivån är den lägsta på tio år enligt statistik från Statistiska centralbyrån.
Nedgången i nybyggandet var markant i så gott som alla län, med störst nedgångar i Västerbottens och Västernorrlands län.