Ökade utsläpp från Svappavaara

Gruvföretaget LKAB fortsätter släppa ut mångfalt mer giftiga gaser i Svappavaara än i Kiruna. Trots att företaget lovade att år 2007 förbereda för att installera en reningsanläggning så har det än idag inte hänt någonting. Förutom att utsläppen har ökat. Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen har beslutat att inte vidta några åtgärder i nuläget.

Det ensamma pelletsverket i Svappavaara bolmar ut tio gånger mer av den giftiga och försurande gasen klorväte än Kirunas tre pelletsverk tillsammans.

Och i Svappavaaraluften hamnade nästan 1000 ton svaveldioxid jämfört med 200 ton i Kiruna.

– Det här måste man ta på allvar. Det handlar om människors hälsa och miljön, säger Margareta Bergman Kiruna kommuns miljöchef.

Det saknas nästan helt gränser för hur mycket gruvföretaget får lov att släppa ut i Svappavaara.

Det var nya utsläppsvillkor LKAB lovade länsstyrelsen att börja ansöka om 2007. Men efter tre år när ingenting hänt har kommunen uppmanat länsstyrelsen att vidta åtgärder. Men beslutet blev nej.

– Man kan vara pragmatisk och säga att det här har släpat efter i goder många år alla redan. Men jag tror att det är väldigt viktigt att sätta ned foten för annars kan det skjutas på framtiden i ytterligare många år, säger Margareta Bergman.

LKAB har meddelat att de har för avsikt att i slutet av 2010 påbörja ansökan om utsläppsgränser. Och trots att länsstyrelsen redan 2007 hotade med tvinga igång processen så får nu LKAB det här året också på sig.

Det blir lättast så, säger länsstyrelsens David Berggård.

– Det finns väldigt många fördelar med att bolaget själv ansöker. Då vet man att man får med allting vid prövningen. Man får helt enkelt en bättre helhetsbild när bolaget tar initiativet, säger han.

Varför kan ni inte bötfälla företaget för att de skjuter på tidsplanen?

– Vi är inte säkra på att vi kan bötfälla dem för just den saken. Men vi kommer att bevaka frågan extra mycket under det här året eftersom de förskjutit sin tidsplan, säger David Berggård.

Magdalena Martinsson och Eleonor Norgren, SR Norrbotten