Dyra utsläpp i Svappavaara

Gruvföretaget LKAB:s stora utsläpp i Svappavaara kan bli en dyr affär för skattebetalarna. Senast 2007 skulle anläggningen enligt ett EU-direktiv ha utrustats med bästa möjliga reningsteknik. Nu hotar EU-kommissionen att stämma Sverige i EG-domstolen

EU-kommissionen har meddelat att under våren påbörjas processen med att dra Sverige inför EG-domstolen eftersom Sverige bryter mot IPPC-direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

Bästa tillgängliga teknik skulle vara installerad i LKAB:s Svappavaaraanläggning senast den 30 oktober 2007, enligt direktivet.

– Vi riskerar böter per dag som anläggningen inte lever upp till direktivets krav. Och de böterna kan röra sig om tusentals kronor per dag, säger Erik Nyström vid Naturvårdsverket.

Pelletsverket i Svappavaara, som bolmar ut många gånger mer giftiga utsläpp än vad Kirunaverken gör, kan komma att kosta landet Sverige runt 10 000 kronor per dag. Eller så kan det bli en klumpsumma som kan landa någonstans runt 70 miljoner.

LKAB har meddelat länsstyrelsen att de som ett första steg ska börja med en ansökan till miljödomstolen i slutet av det här året. Och i handlingar till miljödomstolen skriver företaget att hela verksamheten i Svappavaara ska prövas först 2012.

– Med de tidsperspektiven vore det angeläget att få det gjort snabbare. Dels för att det skulle varit gjort 2007 och redan är flera år försenat. Och ur miljösynpunkt vore det viktigt att få ner utsläppen så mycket som möjligt. Det är också angeläget att Sverige lever upp till åtaganden och slipper betala böter, säger Erik Nyström.

Av 1 000 anläggningar i Sverige, som ska prövas enligt direktivet, är det 50 som fortfarande inte bedömts. Sen 2004 ska LKAB och tillsynsmyndigheten länsstyrelsen ha vetat om att det var 30 oktober 2007 som gällde.

– Vi har fram till nyligen inte varit medvetna om att Svappavaara är en av de 50 anläggningarna i landet som har störst miljöpåverkan. Nu är det väldigt angeläget att göra prövningen. Vår tidsplan är att LKAB under 2010 ska komma in med en ansökan till miljödomstolen annars måste vi överväga om vi helt enkelt måste ta initiativet och begära omprövning, säger David Berggård på länsstyrelsen.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se