Vändning för IT-branschen

IT-företagen i Sverige har långsiktigt behov av mer personal. En enkät visar att IT-branschen i Luleå har anställt ca 150 personer bara det senaste året. Just nu söker IT-branschen drygt 40 nya anställda, och på 2-3 års sikt behöver nästan 400 personer anställas.

Enligt Luleå Näringsliv är orsaken till denna fina utveckling är en stadig tillväxt hos kontoren och de lokalt ägda företagen med 20-60 anställda, samt flera nystartade företag i början av sin utveckling.

IT-branschen i Luleå har klart kommit ifrån beroendet av ett fåtal stora arbetsgivare och kontor, enligt näringslivskontoret.