Familjehemsplacering JO anmäls

Minst fem JO-anmälningar har inkommit efter att socialnämnden i Luleå kommun beslutat att barnen i ett uppmärksammad mordfall ska placeras hos en utomstående familj.

Anmälarna skriver bland annat att barnen har drabbats tillräckligt hårt, att nämnden inte ser till deras bästa och att man leker med människors liv .