Rekordmånga älgar

Sveaskogs flyginventering visar på rekordmånga älgar i Överkalix, Korpilombolo, Boden och Råneå. 17 000 älgar på 1,1 miljoner hektar, vilket innebär 16 älgar per 1 000 hektar. Det är mer än någonstans i Sverige där Sveaskog inventerat tidigare, skriver Norrländska Socialdemokraten.

Många betande älgar kan vara kostsamt för skogsägare. Via forskning undersöker nu Sveaskog om foderskapande åtgärder kan begränsa skadorna på ett kostnadseffektivt sätt. Till exempel genom att lägga upp riset i högar efter avverkning på vintern och göra födan lättillgänglig för älgarna.