Lövholmen lever upp igen

Nu staplas det bräder på Lövholmen i Piteå igen. Några av de som blev arbetslösa i somras har fått jobben tillbaka. Det är Stenvalls Trä i Sikfors som ökar sin produktion med 30 procent och därför har hyrt in sig på Lövholmen, då man behöver mer utrymme och mer personal.

– Man trodde att det var färdigt när man jobbat i 35 år, det är kul att få en chans till på samma område.

– Ja och kanske att det blir ännu större.

Det går inte att ta miste på glädjen hos Jimmy Spjut och Christer Nordmark där de står vid det gamla justerverket och studerar hur banden åter rullar och tippar fram bräder.

Här på justerverket där man sorterar träet efter torkning och lägger upp det på lager hade de jobbat tillsammans i över trettio år när Setra i somras lade ner sågverket. Närmare 70 personer fick gå.

Ingen trodde att de skulle få jobben tillbaka, men i december köpte Sveaskog Lövholmen och i samma veva började det gå allt bättre för Stenvalls Trä i Sikfors. Där hade man planerat att öka produktionen med 30 procent, men inte förrän nästa år. För först krävdes det en utbyggnad i Sikfors. Nu blev i stället lösningen att hyra in sig på Lövholmens gamla justerverk. Det blir inget nybygge i Sikfors och produktionsökningen kan starta ett helt år i förväg.

Plötsligt behövdes arbetskraften på Lövholmen igen. På några veckor har Jimmy Spjut och hans arbetskamrater dragit igång allt igen.

– Det känns helt fantastiskt att nån är intresserad av anläggningarna här på Lövholmen, det känns riktigt bra.

Det har inte hunnit stå och förfalla under den här tiden?

– Nej, inte riktigt, men det var kämpigt att få igång det. Vi var bara tre personer i början och kylan ställde till det, men nu rullar det på riktigt bra.

De sex sorterarna är provanställda på sex månader. Under den tiden ska man testa och se hur allt fungerar. Går det bra planerar Stenvalls Trä att anställa ytterligare tio personer och eventuellt starta torkning av virke också.

– Det känns jättekul att vi fått förtroendet och vårt hopp är att fler ska få jobben tillbaka, säger Christer Nordmark.

– Det är ett företag som är framåt och vill vidareförädla sina produkter. Det är kul att pröva att vara med i ett sånt företag också, säger Jimmy Spjut.

Något sågverk lär det aldrig mer bli på Lövholmen.

Brädorna kommer från sågverken i Sikfors och Luleå. Enligt VD på Stenvalls Trä, Folke Stenvall, går det bra för efter en tuff konjunktursvacka.

De gamla kunderna är tillbaka och nya tillkommer. Försäljningen ökade med 40 procent i höstas, jämfört med hösten 2008.

Sorterarna på justerverket är glada över att ha fått en chans till på sin gamla arbetsplats.

– Vi har ju alltid trott på det här och vi ska visa att det kommer gå jättebra framöver också, säger Mats Nilzon.

Helene Alm, SR Norrbotten
helene.alm@sr.se