Luleå anmäls för bredbandssatsning

Telenor anmäler Luleå kommun till Konkurrensverket (KKV). Telenor anser att Luleå kommun bryter mot konkurrenslagen när hyresgäster får fritt bredband av det kommunala bostadsbolaget Lulebo. Men Lulebos vd Anders Sandberg förstår inte kritiken och säger att Lulebo följer lagen om offentlig upphandling.

-Att Lulebo erbjuder gratis bredband inbakat i hyran är en kommunal subvention och det blir svårt för privata aktörer att konkurrera med det, säger Ola Hanson, chefsjurist på Telenor Sverige.

Telenor hävdar också att kommunen diskriminerar privata operatörer genom olika prissättning på så kallad svartfiber, den fiber som behövs för bredband med hög kvalité. Telenor får betala ett högre pris för svartfibern än de kommunala operatörerna.

-Man har satt upp en egen operatörsverksamhet och den verksamheten i kommunal regi får betala ett lägre pris för svartfibern, säger Hanson.

Anmälan blir samtidigt en test av den nya lagstiftningen som ger Konkurrensverket möjlighet att förbjuda en kommun att bedriva verksamhet som snedvrider konkurrensen. Anmälan beror också på att Telenor inte fått någon respons när företaget hört av sig till Luleå kommun.

-Det är ett av de av de främsta skälen till att vi går vidare mot just Luleå kommun. Vi har försökt under en längre tid att ha en dialog med kommunen och påpekat de här snedvridningarna. Men vi har över huvud taget inte fått någon kontakt, de har inte ens formellt svarat, säger Hanson.

Om Telenor får gehör får sina synpunkter hos Konkurrensverket kan ett tiotal andra kommuner börja oroa sig. Men alla kommuner snedvrider inte konkurrensen, anser Hanson

-Det finns både dåliga och goda exempel. Men det förekommer lite här och var i olika skepnader, säger Hanson.

Ola Hanson vill ännu inte säga om Telenor kommer att gå vidare även mot andra kommuner om bolaget får stöd av KKV.

-Det är för tidigt att säga, vår förhoppning är att övriga kommuner som driver en liknade konkurrenssnedvridande verksamhet frivilligt ska upphöra med det, säger Hanson.

Det kommunala bostadsbolaget Lulebo med 11 000 lägenheter anser inte att det är fel att förse hyresgästerna med bredband som ingår i hyran.

-Jag blir förvånad eftersom vi har haft en upphandling för två år sedan. Där valde Telenor att inte ge något anbud. Vi följer lagen om offentlig upphandling och vi ser internetuppkoppling precis som ett kylskåp, något som de flesta vill ha, säger Anders Sandberg, vd för Lulebo.

Bredbandsföretaget som vann upphandlingen i Luleå är det privata bredbandsföretaget Riksnet. Lulebo förbereder nu en ny upphandling av bredbandstjänster.

-Det ska ut på ny förfrågan så jag förstår inte riktigt när Telenor säger att konkurrensen snedvrids. Vi hälsar dem välkomna att lämna en offert, säger Sandberg.

TT