Svanar och tranor i siktet

Jägarnas Riksförbund vill att regeringen inför skyddsjakt av sångsvan och trana.

I en skrivelse till Jordbruksverket hävdar man att dessa arter ökat i population. "Sångsvanen med dess aggressiva revirhävdande tillåter inte, enligt uppgift, andra arter i sitt närområde" skriverförbundet, som samtidigt beskyller tranan för ökade skador i jordbrukslandskapet. Samtidigt påpekar förbundet att det inte besitter några "vetenskapliga belägg".