Svappavaara

LKAB hänvisar till brist på resurser

LKAB har inte mäktat med att ansöka om utsläppsvillkor i Svappavaara. Det säger miljöchefen som svar på kritiken mot gruvföretagets stora utsläpp i Svappavaara och EU-kommissionens hot att bötfälla Sverige för det.

Enligt ett EU-direktiv skulle bästa möjliga reningsteknik ha funnits i pelletsverket i Svappavaara senast 2007. Men det kommer att dröja ytterligare ett par år till från nu innan det kan vara verklighet.

– Vi anser att tidsplanen varit rimlig eftersom vi har ett antal anläggningar att pröva och från att förordningen kom 2004 har vi haft den här tidsplanen med Kiruna först, sen Malmberget och till sist Svappavaara, säger Tina Hedlund.

Svappavaara är en av 50 anläggningar i Sverige som fortfarande inte har testats enligt EU-direktivet som kräver bästa möjliga miljöteknik. Och nu hotas Sverige av höga EU-böter för att det dröjer så länge. Det gamla pelletsverket i Svappavaara släpper ut betydligt större mängder giftiga gaser jämfört med tre verk tillsammans i Kiruna.

– Vi har inte resursmässigt mäktat med att göra alla de här miljöprövningarna samtidigt. Det finns signaler från myndighetssidan att det hade varit jobbigt för dem också. Vi har haft nästan en prövning per år i miljödomstolen och det är ganska raskt marscherat, säger Tina Hedlund.

Lågkonjunkturen har försenat ansökan om utsläppsgränser ytterligare.

– Vi behöver full produktion i Svappavaara under ett år för att få de långa mätserier vi vill ha till vår ansökan.

Och så finns det klurigheter.

– Till exempel hur man ska göra för att sätta in en ny reningsanläggning i ett gammalt verk. Vi har börjat fundera kring de här frågorna tidigare, men inte kommit till ett avslut med själva ansökan. Vår målsättning är att göra det 2010, säger Tina Hedlund.

Men varför måste ni vänta på gränser för att minska utsläppen?

– Vi vet inte vilka krav på rening som kommer i en dom. Därför är det säkrast att vänta så att vi inte investerar i fel saker, säger Tina Hedlund.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se