Luleå tingsrätt når inte målen

Luleå tingsrätt hör till de elva tingsrätter i landet som inte nått sina verksamhetsmål när det gäller avslutade brottmål under åren 2007 till 2009.

Det visar årsredovisningen från Sveriges domstolar.

Tingsrätten i Luleå har haft 1 170 brottmål per år som mål, men ligger i verkligheten under den siffran med mellan 100 och 200 mål.

Som jämförelse kan nämnas att Stockholms tingsrätt varje år avgjorde 500-1000 mål över målsättningen.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se