Kunskap ska hjälpa utsatta kvinnor

I Luleå ska sammanlagt 200 personer, som kommer i kontakt med funktionshindrade kvinnor i sitt arbete, gå en utbildning om mäns våld mot kvinnor.

Det är personal på gruppboenden, dagverksamheter, gymnasiesärskolan, inom färdtjänsten och olika assistansföretag, som vid tre utbildningstillfällen ska få lära sig mer om vad mäns våld mot kvinnor beror på, hur det yttrar sig och hur de kan hjälpa funktionshindrade kvinnor.

Utbildningen är en del av projektet Viva, finansierat av allmänna arvsfonden och ett samarbete mellan kvinnojouren Iris, handikapporganisationerna, ABF och kommunala handikapprådet i Luleå. Det är ett pilotprojekt som startade i höstas och avslutas till sommaren. Längre fram ska personal i andra kommuner få gå samma utbildning.

Kvinnor med funktionshinder är en särskilt utsatt grupp, enligt Mildred Hedberg:

– De kanske inte är vana vid att få komplimanger och när de möter en man som säger vad fin du är, så faller de till föga, säger hon. Hon beskriver vanliga förlopp som att mannen till en början är charmig och uppmärksam, men så småningom börjar bryta ner kvinnan psyskiskt, hur våldet kommer mot slutet av den inledande processen. Då är det viktigt för omgivningen att reagera, säger Mildred Hedberg.

– Man måste våga se och man måste våga fråga, även om man bara har en liten misstanke om att en kvinna inte mår bra. Det kan så ett frö, kvinnan vill ju inte berätta själv om sin utsatthet. Hon kan börja tänka om någon annan frågar, att nu är det nog fler som undrar hur jag har det, säger Mildred Hedberg på kvinnojouren Iris.

Eva Elke, SR Norrbotten
eva.elke@sr.se