Uppsägningar i Kalix

Boröpannan i Kalix varslar 15 personer om uppsägning. Anledningen är en vikande orderingång under våren.

Den årliga säsongsvariationen i kombination med konjunkturläget, uppger företaget som orsak till varslen.

Borö kommer att fortsätta att satsa resurser på vidareutveckling och framtagning av nya produkter. Vilket, företaget anser viktigt, för att behålla sin position på marknaden.

Detta kommer på sikt att ge fler nya jobb, uppger företaget. Borö levererade i fjol totalt 38 000 ackumulatortankar och varmvattenberedare samt 300 solfångare.

Företaget beräknar att år 2012 tillverka och sälja 80 000 ackumulatortankar, varmvattenberedare och solfångare.