Kalix

Tre gymnasieprogram i farozonen

Nedskärningar i skolorna i Kalix fortsätter.

Nu riskerar tre av programmen på gymnasiet att läggas ned till hösten. Att elever väljer att studera på annan ort gör att det behövs mer pengar för att driva verksamheten vidare.

Inga-Lis Samuelsson är centerpartistiskt ordförande i gymnasienämnden i Kalix:

  – Vi känner att det sker en utarmning på gymnasieskolan idag, säger hon och efterlyser samverkansformer för att klara ekonomin.

Reine Sundkvist, SR Norrbotten