Snöskotrar stjäls oftare än bilar

Det stjäls fler snöskotrar än bilar i Norrbotten.

Enligt Snöskoterägarnas Förening SNOFED, har det från årsskiftet stulits 28 snöskotrar i Norrbotten, jämfört med 19 stulna bilar.

Norrbottens skadestatistik med snöskotrar ligger också högt i jämförelse med övriga landet.