Fängelse för grovt bokföringsbrott

Fyra bärföretagare dömdes idag av Luleå tingsrätt till fängelse för grovt bokföringsbrott.

Tre av männen är från Luleå-Bodenområdet. Två av dem fick fängelse i ett år, den tredje i åtta månader. Dessutom dömdes en man från Värmland till fängelse i ett år.

Alla fyra får också näringsförbud under fem år.

Företagarna har bland annat fått 51 miljoner kronor utbetalade till sig från bärgrossisten Polarica i Haparanda.

Det var under fyra års tid som Polarica betalade ut den ansenliga summan pengar till företagarna som via sina företag fungerade som bäruppköpare till Polarica. Men pengarna betalades inte ut till något företag utan till en privatpersons konto, vilket Polarica inte hade koll på. Sedan tog företagarna hand om pengarna men någon bokföring fanns inte, och inte heller betalades någon skatt eller moms.