"Innehållet är det viktigaste"

Frågan är hur socialdemokraterna egentligen ställer sig till privata lösningar på samhällets behov. Vi försökte få svar under en pratstund med Mona Sahlin, på förskolan Gärdan, Burströmska.

Idag var socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin på besök i Luleå.
Omgiven av ett uppbåd av socialdemokratiska politiker och lokal press, försökte partiledaren bilda sig en uppfattning om kvaliteten på vården och barnomsorgen i Luleå kommun. En socialdemokratiskt styrd kommun där man nyligen har öppnat för privata lösningar i äldreomsorgen.