Nej till gruva i Svappavaara

LKABs plan att starta gruva i Svappavaara redan under våren kan komma att förskjutas långt fram i tiden. Den tunga remissinstansen Naturvårdverket säger nämligen nej till gruvbrytningen - något som kan komma att äventyra LKAB:s malmförsörjning.

Om några veckor är det dags för miljödomstolsförhandlingar om att öppna gruva i Svappavaara. Men Naturvårdsverket säger nej och kräver att LKAB gör en helt ny miljötillståndsansökan som omfattar hela verksamheten i Svappavaara.

– Om det skulle bli så att man ska pröva hela verksamheten istället kommer det här projektet att förskjutas avsevärt i tiden och i förlängningen hotas rågodsförsörjningen i våra verk, säger LKAB:s miljöchef Tina Hedlund.

Naturvårdsverket anser alltså att hela Svappavaaraanläggningen måste miljöprövas samtidigt, inklusive pelletsverket som år efter år fortsätter med stora utsläpp, trots att det skulle ha åtgärdats för flera år sen. Enligt verket är det omöjligt att ge ett miljötillstånd enbart för själva gruvbrytningen.

– Miljöbalken har som grundprincip att man ska pröva hela verksamheten. Alla utsläpp och all annan påverkan på miljön måste man se i ett sammanhang för att det inte ska vara risk för människors hälsa och miljön, säger Åsa Wiklund Fredström, jurist på Naturvårdsverket.

LKAB:s vd Lars-Eric Aaro vill snabbt få igång det lönsamma Gruvberget.

– Min förhoppning är att vi under kvartal två i år kan skjuta den första salvan, sa han i förra veckan.

– Det finns inga undantagsbestämmelser för att man har bråttom. LKAB är mycket väl medveten om att den befintliga verksamheten behöver prövas på nytt. Det hade de lovat tillsynsmyndigheten att göra redan 2007, säger Naturvårdsverkets Åsa Wiklund Fredström.

I ett av sina yttranden, från november, tycker Naturvårdsverket att LKAB verkar saknar grundläggande miljökunskaper.

– Om man ska bedriva en verksamhet måste man skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människor hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Och skulle man utgå från det här underlaget som fanns så hade de inte tillräckliga kunskaper för att bedriva verksamheten på ett bra sätt, säger Åsa Wiklund Fredström.

Tillsynsmyndigheten länsstyrelsen säger ja till LKABs ansökan, men poängterar samtidigt att det är en besvärande omständighet för bolaget att det ännu inte har ansökt om tillstånd för malmförädlingsverksamheten i Leveäniemi utifrån vad som krävs enligt IPPC-direktivet som handlar om att bästa tillgängliga miljöteknik ska användas. Länsstyrelsen anser att bolaget utan dröjsmål bör inleda ett ansökningsmål vid miljödomstolen i den frågan.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se