Västförbud JO-anmäls

Frihetspartiet, som bildats av medlemmar i olika mc-klubbar, JO-anmäler Luleå kommuns handlingsplan mot organiserad brottslighet.

Partiet vänder sig bland annat mot förbudet att, i kommunens lokaler, bära kläder som visar koppling till kriminella gäng.