Företagsjouren fortsätter

Företagsjouren, det försök med gratis rådgivning till företag i kris, som genomfördes 2009 kommer att fortsätta i två år till.

Runt 150 jobb och 29 företag i Norrbotten och Västerbotten kan ha räddats via jouren.

Eftersom den ekonomiska krisen är långt ifrån över för många företag behövs Företagsjouren ett tag till, säger Torbjörn Halvardsson VD för Företagarna i Västerbotten.

Företagsjouren som finansieras av EU och andra offentliga medel har hittills varit mycket billig i förhållande till de jobb och de företag som räddats från konkurs. Bara 350 000 kronor av en budget på över en miljon gick åt. Nu när projektet fortsätter finns 4 miljoner som ska gå till de olika konsulter, jurister och andra experter som anlitas för att undvika konkurs.

Hittills har hjälpbehovet varit störst inom tillverknings- och verkstadsindustri och de flesta företag som tagit hjälp av Företagsjouren ligger i Västerbottens kustland. Torbjörn Halvardsson tror att det finns många företag kvar som skulle behöva hjälp och trenden mot bättre konjunktur är skör.