Kritik mot placering

Svenska Tornedalingars Riksförbund är kritiskt till var språkvårdaren för meänkieli ska placeras.

Institutet för Språk och Folkminnen har fått pengar till att anställa en språkvårdare i meänkieli som de vill placera i Umeå.

Det ogillas av Tornedalingarnas riksförbund där Tore Hjort är ordförande.

-Det viktiga är att de här tjänsterna placeras där språket används huvudsakligen. Vi har mycket högutbildade tornedalingar runt om i landet och hittar vi ingen som bor i Tornedalen kan vi importera hit någon. Tjänsterna bör placeras här för att ge större vinst, eftersom man då lever mitt i språkområdet och bättre når alla varianter av språket som talas i området.

Reporter Bertil Isaksson, SR Norrbotten

tornedalsfinska redaktionen