Pajalagruvan hotad

Den planerade gruvbrytningen i Pajala är i farozonen och även Kirunagruvan kan få stora problem. Anledningen är att Svensk-Finska gränsälvskommissionen kan tappa makten att besluta om miljötillstånd - och det samtidigt som de stora gruvfrågorna ska avgöras.

Det kan innebära kraftiga förseningar. Och det kan äventyra hela gruvsatsningen i Pajala. säger Manfred Lindvall miljödirektör i gruvföretaget Northland resources:

Regeringens mål är att den 17 juni i år ska gränsälvskommissionen ha klubbat sitt sista beslut. Istället tar miljödomstolen över. Tidpunkten är lite osäker eftersom det här kräver riksdagsbeslut i både Sverige och Finland.

Samtidigt ligger två stora framtidsfrågor för Pajala och Kiruna på Gränsälvskommissionens bord. För Kirunagruvans del handlar det om att torrlägga en stor del av Luossajärvi för att inte vattnet ska störta ner i gruvan och det behöver vara genomfört inom tre år.

Om prövningen flyttas till miljödomstolen skulle det innebära att de delvis måste börja om litegrann från början vilket leder till förseningar.

I värsta fall kan det äventyra gruvsatsningen i Pajala, säger Manfred Lindvall miljödirektör i gruvföretaget Northland resources.

– Våra möjligheter att få finansiering är väldigt nära förknippade med om vi har tillstånd för verksamheten eller inte. Banker och långivare tittar väldigt noga på om ett projekt har ett gällande tillstånd.

Om en månad är Northland resources redo att skicka in nästa ansökan - den om Sahavaaragruvan.

– Då känns det bekymmersamt att lämna in den till gränsälvskommissionen om den kommer att upphöra några månader senare. Då kommer man definitivt att tappa tid om man måste börja om från början i miljödomstolen, säger Manfred Lindvall.

Northland resources hoppas på en specialbestämmelse så att kommissionen får slutföra de beslut de börjat förbereda.

Gränsälvskommissionens sekreterare Wilhelm Haara är osäker på om de kommer att hinna fatta gruvbesluten före 17 juni.

– Det kan tänkas, om det går lite som på räls. Men det är klart det kan bli trångt. Men det här är ju sånt som höga vederbörande måste ta och fundera över hur man ska lösa, säger han.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se