Kräver utredning av skololycka

Arbetsmiljöverket kräver att Kalix kommun utreder en arbetsolycka som anmälts från Manhemsskolan.

Begäran gäller en händelse den 28 januari då en elev i femtonårsåldern fick föras till sjukhus efter att ha hoppat från skolans fönster på andra våningen och skadat ena benet.

Arbetsmiljöverket vill ha utredningen senast den 15 mars.