Boden kan få 28 vindkraftverk

Det kan bli 28 vindkraftverk i Bodens kommun. Det är företaget Suorvavind aktiebolag, som tycker att området, som kallas för Haradskölen skulle vara lämplig för en vindkraftspark.

 - Det är inte så mycket folk, som blir berörda av en vindkraftspark. Dessutom är det en hyfsat god tillgång på vind på kölen, säger Vidar Segerström, delägare i Suorvavind.

Nu sägs det i en rapport från Länsstyrelsen att just skogslandet mellan kusten och fjällen kännetecknas av minst tilllgång på vind. Ändå anser han att Haradskölen, norr om Boden har tillräckligt av den råvaran.

- Vi har gjort mätningar där under några år och funnit att det är möjligt att bygga vindkraftverk där, säger han.

Suorvavind aktiebolag är ett familjeföretag i Jokkmokk och delägarna Mikael, Viktor och Vidar Segerström har intressen i det vindkraftverk, som till största delen ägs av Vattenfall och finns på Suorvadammen.

Nu har Suorvavind skickat en skrivelse till Länsstyrelsen, där man begär samråd enligt miljöbalken om de 28 vindkraftverken och företaget ska även hålla möte den 10 mars i Svartlå med allmänheten om satsningen.

Suorvavind ska inte själv bygga eller äga vindkraftverken, utan hoppas på företag, som till exempel Vattenfall eller Bodens kommun.

Ett problem med vindkraft i norra Sverige kan vara att elledningarna söderut är redan hårt belastade.

- Men man måste utnyttja de platser i Sverige, som är mest lämpade och där det stör människor minst, säger Vidar Segerström.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se