Framtidsprojekt utvecklar handeln i Piteå

Handeln i Piteå kommun har utvecklats som en följd av projektet "samtal för framtiden". Projektets syfte är att starta viktiga samtal, förmedla kunskap och starta processer.
Projektet "Samtal för framtiden" som drivs av Sparbanken Nord har lett till en uppryckning av handeln i kommunen berättar ordförande i styrgruppen för projektet, Piteås kommunchef Gusten Granström. - Det har resulterat i att kommunen, fastighetsägarna, köpmännen på ett helt annat sätt idag jobbar med utvecklingsfrågor runt handeln än vad man gjorde tidigare, säger han. Gusten Granström berättar att den lokala grupp i Piteå som deltagit i samtal för framtiden bestämde sig för att jobba med utveckling av handeln i kommunen eftersom det fanns mycket att göra där. Men Granström betonar samtidigt att samtal för framtiden inte är ett projekt som ska driva olika konkreta verksamheter utan snarare att på olika sätt, genom samtal och kunskapsförmedling via seminarier ge ett underlag få igång olika processer.