Regeringen vill öka kunskaper om samer

Högstadieelever i hela Sverige får snart möjlighet att lära sig mer om samer och den samiska kulturen. Regeringen kommer i en informationskampanj om samer att ge ut ett informationsblad om samer och samisk kultur.
Bladet ska sedan kunna beställas av högstadieskolorna och syftet är att öka de svenska ungdomarnas kunskaper om samer. Att man riktar sig till högstadieungdomar beror på att det är stora kunskapsbrister i undervisningen om samer. - Tanken är att skriften ska bygga en bro mellan de svenska och samiska ungdomarna, säger Karin Kvarfordt som är projektanställd på jordbruksdepartementet inom det samiska informationsprojektet. Tidningen kommer att innehålla fakta och hjälp att söka vidare information. Planerna är att tidningen ska vara klar för beställning i februari men ännu är inte avtalet med företaget som ska göra tidningen klart förhoppningen är dock att det kommer att anlitas skribenter som har de kunskaper som krävs för en bra tidning. - Förhoppningsvis kommer informationen att förhindra fördomar om samer när okunskapen kan ersättas med kunskap, säger Karin Kvarfordt