Arbetslösheten ökade 2003

Under förra året ökade antalet arbetslösa i norrbotten med 800 personer. Det är en ökning av arbetslösheten med 10 procent. Det visar en sammanställning från Länsarbetsnämnden som presenterades idag:
Förra året var i genomsnitt 8 600 personer anmälda som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, vilket motsvarar 7,3 procent av arbetskraften. Det var framförallt i slutet av året som antalet arbetslösa ökade och gjorde att Norrbotten hamnade på en relativt hög nivå. Anledningen till den stora ökningen i slutet av året var att många utbildningar och arbetsmarknadsprogram avslutades under december månad. Mest ökade antalet arbetslösa i Övertorneå, Älvsbyn och Kalix. Det finns dock tre kommuner som inte kunde notera en ökning av antalet arbetslösa. Det var Boden, Arjeplog och Gällivare. Sett i befolkningsgrupper så ökade arbetslösheten drastiskt bland ungdomar, där 400 flera blev arbetslösa under förra året, den högsta noteringen sedan 1999. I den prognos som Länsarbetsnämnden gör för det här året så tror länsarbetsdirektör Lena Liljebäck att det inte kommer att ske några större förändringar av arbetsmarknadsläget.