Norrbottningarna blir fetare

Norrbottningar och västerbottningar blir allt fetare. Det visar Monicaprojektet som i 18 år undersökt folkhälsan hos 2.500 slumpvis utvalda personer i båda länen.
Men trots att fetman ökar så minskar hjärtinfarkterna och man kan inte heller se någon ökning av diabetes. När det gäller till exempel motion så visar Monica-undersökningen att 20 procent av männen i Västerbotten och Norrbottten knappt rör på sig alls. Fakta från projektet har publicerats i omkring 150 forskningsrapporter och i tio doktorsavhandlingar.