Stafettläkare bantas och hyrsjuksköterskor slopas

Landstinget sätter stopp för att använda inhyrda sjuksköterskor och minskar användningen av så kallade stafettläkare rejält. På så vis räknar landtinget med att spara 20 miljoner kronor i år.
Landstingets kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökade i fjol med nära 20 miljoner jämfört med året innan. Det uppger landstingets personalchef Bo Nilsson. Totalt betalade landstinget nära 93 miljoner kronor för inhyrd personal. Men i år tänker landstinget spara in hela den nämnda kostnadsökningen på 20 miljoner kronor. Besparingen ske genom att inhyrningen av läkare minskas med en fjärdedel - och genom att det nu råder totalförbud mot att hyra in sjuksköterskor. Landstinget vidareutbildar i stället egna sjuksköterskor för att ersätta de inhyrda, bland annat inom intensivvården. Kostnaderna för inhyrda sköterskor mer än fördubblades i fjol till 25 miljoner kronor och kostnaderna för stafettläkare var ännu högre, 67 miljoner kronor. - Vi tror att det går att spara ungefär 20 miljoner kronor netto i år, säger Bo Nilsson. Att besparingen inte blir högre beror på att tillsatta tjänster också kostar. Landstingets mål är alltså att i år helt sluta med inhyrningen av sjuksköterskor och att minska kostnaderna för stafettläkare med 25 procent, detta genom att vakanser fylls med vikarier eller fast anställda.