Politiker nöjda med att få mer landstingsmakt

Landstingspolitikerna är överlag positiva till den nya politiska organisationen, som infördes i landstinget för tre år sedan. En konsekvens är organisationen ger landstingsstyrelsen ökad makt.
Det är en ny revisionsrapport som beskriver landstingspolitikernas förnöjsamhet med nyorganisationen. Men rapporten visar också att det finns intern kritik. Till exempel tycker vissa politiker att det fortfarande bedrivs byapolitik i landstinget. En del är också tveksamma till att mötena med landstingsstyrelsen är offentliga.