Konflikter och miljö i fjällen ska dokumenteras

Regeringen har gett länsstyrelserna i Norrlandslänen uppdraget att ta fram ett miljö- och hushållningsprogram för fjällen, det så kallade Fjällprogrammet.
Fjällprogrammet ska vara klart 2005 och länsstyrelsen i Norrbotten har utsetts till samordnare för projektet. Programmet ska främja en hållbara utveckling i fjällen och redovisa möjligheterna att förena miljöhänsyn och tillväxt. Motsättningar och konflikter i området ska också beskrivas.