Kommuner sviker länets missbrukare

Antalet beslut om tvångsvård av missbrukare i Norrbotten har halverats de senaste åtta åren. Trenden är samma som i övriga landet, och tidigare i veckan kom en statlig utredning som slår fast att en av anledningarna till detta är ekonomiska överväganden från kommunernas sida.
En familj från Boden, som vill vara anonym för att skydda sin missbrukande sons identitet, kämpade för ett år sedan för att få sin son tvångsvårdad sedan han skadat sig själv svårt under drogpåverkan, men de misslyckades. - Vår son har varit bostadslös i flera år. Mellan jul och nyårshelgen förra året, då det var jättekallt, mellan minus 25 och 30 grader, tog han sig in i en kyrkstuga här i Boden för att han frös så jättemycket - han hade förfrysit sina fingrar. Stugorna är inte uppvärmda men han satte på en platta där, han ville få lite värme, med den påföljden att han även brände fingrarna, berättar mamman. - Då hörde han av sig till oss någon dag senare för att han hade ont och mådde dåligt och inte hade sovit på flera dagar. När han kom hem till oss var hans fingrar i ett förskräckligt skick, så vi fick åka till vårdcentralen genast. Det tyckte vi var droppen, fortsätter hon. Önskade tvångsvård Efter den här händelsen vände sig föräldrarna till socialen och efter flera års kamp mot den nu 30-åriga sonens missbruk bad de för första gången om att han skulle tvångsvårdas. - Min hustru ringde till kommunen och anmälde, men sedan hände ingenting, säger pappan. Lagen om vård av missbrukare, eller LVM, säger att tvångsvård ska beslutas om personen i fråga utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller befaras allvarligt skada sig själv eller närstående. ”Fanns inte fog” Men Bodens socialtjänst beslutade aldrig om någon tvångsvård för sonen, och några månader senare i en attack av panikångest skadade han sin högra hand så allvarligt att han nu inte kan röra på fingrarna. Men socialnämndens ordförande Per Wahlström anser inte att kommunen agerat felaktigt eller att det skulle röra sig om att spara pengar. - Våra tjänsteman såg inte att det fanns fog för att ta ett LVM när föräldrarna hörde av sig, säger han. Att mannen förfrusit händerna och bränt dem, med andra ord skadat sig själv, räckte inte för tvångsvård, enligt Per Wahlström. - Ett enskilt fall är inte fog. Vi kan faktiskt inte tvångsomhändertaga alla människor i Boden som förfryser fingrarna, till exempel, säger han. Tillsynsärende Familjen har nu vänt sig till länsstyrelsen som granskar kommunens agerande i ärendet, och det är endast ett av tre missbruksfall inom Bodens socialförvaltning som blivit tillsynsärenden på länsstyrelsen de senaste månaderna. Det innebär att länsstyrelsen begär ut handlingar som till exempel journalanteckningar i de fall där någon klagat över socialförvaltningens agerande, och ber förvaltningen om ett yttrande i ärendet. I det ovan redogjorda fallet väntar länsstyrelsen på svar från Bodens socialförvaltning inom ett par veckor.
Helena Boström