Patienter ska hindras ta för många mediciner

Det är för enkelt för en person att få ut alltför många olika läkemedel. Det anser socialminister Lars Engqvist som nu i vår kommer lägga fram ett förslag om ett särskilt register för läkemedel - just för att hindra att enskilda får i sig för mycket mediciner eller att läkemedel används på fel sätt.
I dag är det ingen utom patienten själv som kan se alla läkemedel han eller hon tar. Socialministern Lars Engqvist vill att det enbart ska vara läkaren - med patientens tillstånd - som kan gå in i för att se vilka och hur många mediciner han eller hon har. Under rättegången mot utrikesminister Anna Lindhs misstänkte mördare, Miljailo Mijailovic, har det framkommit att han fått flera olika läkare att skriva ut 15 recept på åtta olika läkemedel. Enligt Mijailovics försvarare, Peter Althin, kan det här ha bidragit till hans dåliga psykiska tillstånd. Läkarförbundet är kritiskt till förslaget och tycker att patienten själv ska berätta vilken medicin den tar i samarbete med läkaren.