Dollarraset påverkar basindustrierna

Den senaste tidens låga värde på dollarn innebär försämringar för LKAB. Däremot gynnas Boliden till viss del och mest tjänar SSAB på det.
Idag är dollarn värderad till drygt 7 kronor, men hösten 2001 var värdet omkring 10 kronor. LKAB:s ekonomidirektör Håkan Sundin säger att fallande dollarkurs inte är bra eftersom gruvbolaget tar betalt för malmen i dollar. Det slår visserligen inte så hårt, eftersom omkring hälften av intäkterna är säkrade i en kurs på 10 kronor i år och nästa år. En ny dollarsäkring är aktuell först när kursen ökar från dagens 7 kronor till 8 kronor, men fortsätter den låga kursen två år till, så försämras resultatet för LKAB. Samtidigt ska man komma ihåg att metallpriserna är på väg upp och det gynnar LKAB. Bra för Boliden och SSAB Det här gynnar också Boliden, som säljer bland annat koppar, guld och zink. Deras metaller säljs också i dollar och här blir det lägre inkomster, men de ökade metallpriserna gör att Boliden totalt sett ser positivt på nuvarande ekonomiska situation. Det säger informationschef Jan Söderström. När det gäller SSAB är situationen ännu mer gynnsam. Företaget köper kol och malm till lågt dollarpris och säljer stål för den högt värderade euron, säger informationsdirektör Ivar Ahlberg, men läget kan försämras med högre malmpriser, säger han.
Niklas Jälén, SR Norrbotten
E-post