Skattebrotten ökar

Antalet skattebrott i Norrbotten och Västerbotten fortsätter att öka. Under förra året fördubblades antalat fall som granskades av Skattebrottsenheten. Från 62 ärenden år 2002 till 125 ärenden år 2003. Men det beror inte på att det förekommer fler brott än tidigare, utan att de som granskar och kontrollerar blivit fler och mer effektiva. Det säger Karin Granström, som är chef för Skattebrottsenheten i Norrbotten och Västerbotten.
För att ett företag eller en privatperson ska bli föremål för granskning måste det först finnas en misstanke om oegentligheter. Något som kan framkomma vid en granskning av deklarationer där man också gör en eftertaxering, men en anmälan kan även komma från en konkursförvaltare. Vid eventuell misstanke anmäls fallet till åklagaren, som i sin tur kontrollerar om brott föreligger och ger i uppdrag till Skattebrottsenheten att granska ärendet. Merparten av de som granskas av Skattebrottsenheten är företag, men det finns även personer som blir föremål för utredning. Enligt Karin Granström är fördelningen mellan Norrbotten och Västerbotten ungefär likartad.