Råd till näringslivet i Barents

Väntad olje- och gasexploatering i nordvästra Ryssland och behov av arbetskraftsinvandring. Det är två orsaker till att företagsorganisationer i barentsländerna nu vill inrätta ett rådgivningsorgan i Barentsområdet.
Det nya rådet ska etableras i samband med den stora näringslivsmässan i Murmansk i maj och kommer då att få en rad olika frågor på sitt bord, enligt regionchefen för Företagarna i Norrbotten, Pether Nordblad. - Infrastruktur, tull och visumfrågor är exempel på vad rådet ska arbeta med, liksom andra viktiga frågor som kan underlätta för handeln och även arbetskraftinvandring inom Barentsområdet, säger han. Det är företagsorganisationer i de fyra Barentsländerna Norge, Sverige, Finland och Ryssland som tänker inrätta ett råd med namnet Barents Buisness Advisory Board. Det blir en organisation som ska ge råd i olika samarbetsfrågor viktiga för näringslivet i regionen. Det som ligger bakom att man vill inrätta det här rådet enligt Pether Nordblad är att det finns en uttalad vilja till ett utökat samarbete mellan länderna, inte minst mellan Sverige och Ryssland. Exploatering av naturresurser i nordvästra Ryssland, i första hand olja och behov av arbetskraftsinvandring till bland annat Sverige, är två skäl till att rådet inrättas. - Det finns starka intressen från både rysk och svensk sida att etablera sig med olika verksamheter i de båda länderna och då är det ju viktigt också att vi är överens om- och känner till varandras spelregler, säger han.